Munkajog

Felelős cégvezetőként Ön sem tekinthet el attól, hogy munkavállalóihoz fűződő jogviszonyát szakértők bevonásával alakítsa ki illetve rendezze. Ha pedig Ön munkavállaló, joggal tarthat igényt arra, hogy munkáját megbecsüljék és megfelelően díjazzák. Bár kétségtelen, hogy a munkaviszonyban a munkavállaló van kiszolgáltatottabb helyzetben, a jogi környezet és a bírói gyakorlat igyekszik ezt kompenzálni. Sérelem azonban mindkét felet érheti, és ekkor nem nélkülözhető a szakértő képviselet.

Vállalom mind a munkáltató és munkavállalók hatékony képviseletét már a peres eljárást megelőzően is!

Jogi képviseletre, megbízható ügyvédre van szüksége?

Ügyfeleimmel való első találkozó - megbízás esetén - ingyenes! Kérjen konzultációs időpontot a +36 99 508 905 vagy a +36 30 365 6466-as telefonszámon.

Gyakran ismételt kérdések Munkajog témával kapcsolatban

A Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló munkaszüneti napon rendes munkaidőben csak a megszakítás nélküli munkarendben vagy rendeltetése folytán e napon működő munkáltatónál, ill. ilyen munkakörben foglalkoztatható. Részére havi munkabérén felül, a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabére illeti meg, azaz e napra a munkavállalót kétszeres díjazás illeti meg.
Munkaszüneti napon végzett rendkívüli munkáért a munkavállalót két és félszeres díjazás illeti meg, amennyiben kap másik pihenőnapot. Háromszoros díjazás illeti meg a munkavállalót, amennyiben nem kap másik pihenőnapot.A munkaszerződést mindenkor alaposan olvassa át és őrizze meg a másodpéldányt. Amennyiben a munkaszerződést módosítani szeretné, úgy legyen figyelemmel arra, hogy azt csak írásban és a felek közös megegyezésével teheti meg. Valamint mindig legyen tisztában a munkaköréből eredő jogokkal és kötelezettségekkel
 • jogász
 • ügyvéd Győr-Moson-Sopron
 • ügyvéd Sopron
 • prókátor
 • egyéni ügyvéd Sopron
 • prókátor Sopron
 • jogi tanácsadás
 • védőügyvéd Sopron
 • soproni prókátor
 • jogi védelem
 • soproni jogász
 • Ákos ügyvéd
 • per Sopron
 • egyéni ügyvéd


© Copyright drhorvathakosugyved.hu 2016 - 2023