Öröklés

Bár egyikünk sem szeret az elmúlásra gondolni, azt sem szeretnénk látni, hogy túlélő szeretteink az örökségünkön civakodnak, esetleg megkárosítják egymást. Mindez előrelátó gondoskodással könnyen elkerülhető. Legyen szó végrendeletről, tartási vagy öröklési szerződésről, az okiratnak szigorú formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy a kívánt célt elérhesse. Vegye igénybe szakértő ügyvédi segítségemet akár örökléssel kapcsolatos okirat megszerkesztését tervezi, akár öröklési jogvitával kapcsolatos problémával került szembe. Vállalom jogi képviselet ellátását már a hagyatéki eljárás során is!

Jogi képviseletre, megbízható ügyvédre van szüksége?

Ügyfeleimmel való első találkozó - megbízás esetén - ingyenes! Kérjen konzultációs időpontot a +36 99 508 905 vagy a +36 30 365 6466-as telefonszámon.

Gyakran ismételt kérdések Öröklés témával kapcsolatban

Az alábbi végintézkedési formákat ismeri a magyar jog:

a.) öröklési szerződés: olyan szerződés, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi

b.) végrendelet: az örökhagyó egyoldalú, nem címzett jognyilatkozata

c.) halál esetére szóló ajándékozás: olyan nyilatkozat, amelyben a juttatás feltétele az, hogy a megajándékozott az ajándékozót túlélje. Abban az esetben, amennyiben a végintézkedésben az örökhagyó jogutódot is kijelöl, a jogutódlásnak minden esetben az a feltétele, hogy a kedvezményezett az örökhagyót túlélje.A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a tanúk által értett nyelven végakaratát egész terjedelemben szóban – vagy jelnyelven – előadja, és egyidejűleg kijelenti, hogy szóbeli nyilatkozata az ő végrendelete.Az örökhagyó azt, aki törvényes örököse vagy azzá válhat, más személynek örökössé nevezésével vagy végrendeletben tett kifejezett nyilatkozattal kizárhatja a törvényes öröklésből. Kizárásról szóló nyilatkozatot az örökhagyó megteheti a végintézkedésben, vagy külön okiratban is. A kizárás történhet akként is, hogy az örökhagyó mást nevez örököséül, és így a mellőzött személy nem örököl.

Fontos különbség a kizárás a kitagadás között abban van, hogy a kitagadást indokolni kell, a kizárást nem, valamint a kizárással az örökös a kötelesrészt örökli, csak az azon felüli vagyont nem, azonban kitagadás esetén a kötelesrész sem jár.
 • prókátor
 • ügyvéd Sopron
 • ügyvéd
 • jog
 • védőügyvéd Sopron
 • prókátor Sopron
 • soproni prókátor
 • egyéni ügyvéd
 • per Sopron
 • Győr-Moson-Sopron megye
 • jogász Sopron
 • dr. Horváth Ákos
 • jogi tanácsadás
 • soproni ügyvéd


© Copyright drhorvathakosugyved.hu 2016 - 2024