Perbeli képviselet

A jog világában nem szokatlan jelenség az, hogy a magatartás és a joghatás nem ugyanahhoz a jogalanyhoz fűződik, a magatartás és a joghatás mint két félgömb elválik egymástól, a magatartást kifejező személyében, illetve vagyonában nem következik be változás, ez utóbbi annak a személyében, illetve vagyonában áll be, aki a szándékolt joghatás elérésére magatartást közvetlenül nem fejtett ki.” A képviselet lényegét – az anyagi és eljárásjogra egyaránt érvényesen – úgy fogalmazhatjuk meg, mint más nevében és érdekében való fellépést, helyettesítést jogilag releváns cselekedetekben. Az anyagi jogi képviselet a jognyilatkozatok megtételében vagy elfogadásában való helyettesítést jelenti, míg az eljárásjogi képviselet a más helyett történő perbeli tevékenységet.

Jogi képviseletre, megbízható ügyvédre van szüksége?

Ügyfeleimmel való első találkozó - megbízás esetén - ingyenes! Kérjen konzultációs időpontot a +36 99 508 905 vagy a +36 30 365 6466-as telefonszámon.

Gyakran ismételt kérdések Perbeli képviselet témával kapcsolatban

Kötelező a perbeli képvislelet a Kúria, illetve a Cégbíróság előtti eljárásokban, az Ítélőtábla előtti eljárásban, amennyiben a fellebbezés az ítéletre vagy az ügy érdemére vonatkozik. Egyes nemperes eljárásokban is kötelező a jogi képviselet igénybevétele, ha kötelező az elektronikus úton történő kapcsolattartás a bírósággal. Sok esetben a Törvényszék előtti elsőfokú eljárásokban, illetve csőd- és felszámolási eljárás esetén is kötelező a perbeli képviselet.
 • egyéni ügyvéd Sopron
 • ügyvéd Győr-Moson-Sopron
 • egyéni ügyvéd
 • jog
 • jogász
 • prókátor Sopron
 • Győr-Moson-Sopron megye
 • jogi védelem
 • prókátor
 • Ákos ügyvéd
 • jogi tanácsadás
 • soproni jogász
 • dr. Horváth Ákos
 • védőügyvéd


© Copyright drhorvathakosugyved.hu 2016 - 2023