Perbeli képviselet

A jog világában nem szokatlan jelenség az, hogy a magatartás és a joghatás nem ugyanahhoz a jogalanyhoz fűződik, a magatartás és a joghatás mint két félgömb elválik egymástól, a magatartást kifejező személyében, illetve vagyonában nem következik be változás, ez utóbbi annak a személyében, illetve vagyonában áll be, aki a szándékolt joghatás elérésére magatartást közvetlenül nem fejtett ki.” A képviselet lényegét – az anyagi és eljárásjogra egyaránt érvényesen – úgy fogalmazhatjuk meg, mint más nevében és érdekében való fellépést, helyettesítést jogilag releváns cselekedetekben. Az anyagi jogi képviselet a jognyilatkozatok megtételében vagy elfogadásában való helyettesítést jelenti, míg az eljárásjogi képviselet a más helyett történő perbeli tevékenységet.

Jogi képviseletre, megbízható ügyvédre van szüksége?

Ügyfeleimmel való első találkozó - megbízás esetén - ingyenes! Kérjen konzultációs időpontot a +36 99 508 905 vagy a +36 30 365 6466-as telefonszámon.